[1]
Imam Turmudi, I.T. 2021. Manjemen Kepemimpinan Kepala Sekolah Dalam Peningkatan Kinerja Guru di Madrasah Ibtidaiyah Mujahidin Loloan Barat. Paedagogia: Jurnal Pendidikan. 10, 2 (Oct. 2021), 55-72. DOI:https://doi.org/10.24239/pdg.Vol10.Iss2.153.